etusivu .:. palvelut .:. tuotekehitys .:. referenssit .:. linkit .:. yhteystiedot

Referenssit

Yrityksen viimeisimpiä referenssikohteita ovat
(kohteista puuttuu maaperätutkimukset, kairaukset ja jätevesien käsittelysuunnitelmat)

 1. Pikku - Syötteen lumetusvesialtaan toteutussuunnitelma, Pudasjärven kaupunki; 2006.
 2. Kostonjärven luonnonmukainen + pystyrakokalatie, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus; 2006.
 3. Suurijärven pohjapadon suunnittelu, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus; 2006.
 4. Laituri ja uimaranta suunnittelu, Halkokari Haukipudas; 2006.
 5. Konnuskosken pohjapadon ja Karvionkosken kiveämisen yleis- ja rakennesuunnitelma (Kallavedenpinnan nosto), Pohjois-Savon ympäristökeskus; 2005…2006.
 6. Sahalammen ja tulvauoman kunnostussuunnitelma, Haukiputaan kunta; 2005.
 7. Mäntänkosken sulutustyyppisen kalatien esisuunnittelu, Hämeen TE - keskus; 2005
 8. Kermankosken, Vihovuonteen ja Pilpan koskien kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat, Etelä-Savon TE - keskus; 2005.
 9. Perhonjoen yläosan kunnostussuunnitelma: kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (luonnonmukainen kalatie), virkistyskäyttösuunnitelma, puistosuunnitelma, luonnonhoitosuunnitelma, tulvasuojelu, Perhon kunta; 2004 - 2005.
 10. Kiiminkijokisuun kunnostussuunnitelmat, Sarkkilammen luonnmukainen kalatie, Haukiputaan kunta; 2005.
 11. Biskopin ja Åminneforsin patojen muuttaminen luonnonkoskiksi, Åminneforsin pystyrakokalatiesuunnitelma, Biskopin luonnonmukainen kalatiesuunnitelma Kruunupyynjoella, Länsi-Suomen ympäristökeskus; 2004 - 2005.
 12. Läsäkosken kunnostus- ja kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, luonnonmukaisen kalatien suunnitelma, Kangasniemen kunta ja Etelä-Savon TE - keskus; 2004 - 2005.
 13. Kungsforsin kosken kalataloudellinen kunnostus, padon yläpuolisen vedenpinnan nosto koskea kiveämällä ja jatkamalla (luonnonmukainen kalatie) Ähtävänjoessa sekä ympäristölupa - asiakirjojen laatiminen hankkeelle, Länsi-Suomen ympäristökeskus; 2004.
 14. Jämsänkosken pystyrako + luonnonmukainen kalatie, esisuunnitelma, Laukaan kalantutkimus; 2004.
 15. Lylykosken monitoimikanavan suunnitelma, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus; 2004.
 16. Kostonjärven luonnonmukaisen kalatien esisuunnitelma, Iijoen kalastusalue; 2004.
 17. Kiiminkijoen koskien kalataloudellinen kunnostus, työn ohjaus ja valvonta, Pohjois-Suomen TE - keskus 2003.
 18. Kuorekosken luonnonmukainen kalatiesuunnitelma, Pohjois-Savon TE - keskus; 2003. Rakennetaan syksyllä 2006.
 19. Murikankosken yläosan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, luonnonmukainen kalatie, Länsi-Suomen ympäristökeskus; 2003.
 20. Öjanjärven luonnonmukaisen kalatien yleissuunnitelma, Outokumpu; 2003.
 21. Murikankoskella (Perhojoki) pohjapadon suunnittelu, luonnonmukainen kalatiesuunnitelma, Länsi-Suomen ympäristökeskus; 2003.
 22. Storströmmenin pystyrakokalatien + luonnonmukaisen kalatien rakennesuunnitelma, UPM-Kymmene Oyj, 2003.
 23. Murikankosken (Perhojoki): kalataloudellinen kunnostussuunnitelma sekä luonnonmukainen kalatiesuunnitelma, Länsi - Suomen ympäristökeskus 2002.
 24. Kostonjärven pääväylän uittosäännön kumoaminen ja koskien kunnostussuunnittelu, 2002, Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskus.
 25. Perjakkajoen ja Iijoen keskiosan uittosäännön kumoaminen ja koskien kunnostussuunnittelu, 2002, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
 26. Seinäjon Sahanlammen pohjapadon korjaus- ja virkistyskäyttösuunnitelma, luonnonmukainen kalatiesuunnitelma, Seinäjoen kaupunki; 2002.
 27. Storströmmenin pystyrakokalatien + luonnonmukaisen kalatien yleissuunnitelma, UPM-Kymmene Oyj, 2002.
 28. Kaitforsin pystyrakokalatie + 3 pohjapadon luonnonmukaista kalatiesuunnitelmaa, Länsi-Suomen ympäristökeskus; 2002.
 29. Kuorekosken luonnonmukainen kalatiesuunnitelma, Pohjois-Savon TE - keskus; 2002.
 30. Akionlahden kluuvijärven kunnostustoimenpiteiden suunnittelu ja hulevesienkäsittelysuunnitelma, Oulunsalon kunta 2002.
 31. Hiitolanjoen kolmen kalatien tekniset yleissuunnitelmat (2 pystyrakokalatietä ja yksi Borland - tyyppinen kalatie) yhteistyössä Voimarakenteen kanssa; 2001.
 32. Taivalkosken monitoimikanavan rakennesuunnitelma ja valmistus, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus; 2001.
 33. Tengeliöjoen koskien kunnostussuunnitlema, luonnonmukainen kalatie, Lapin ympäristökeskus; 2000.
 34. Jyräänkosken pystyrakokalatien yleissuunnitelma yhteistyössä Voimarakenne Oy:n kanssa, Kaakkois - Suomen ympäristökeskus; 2000.
 35. Pyhäjärven ja Näsijärven välisen monitoimikanavan yleissuunnitelma, Tampereen kaupunki; 2000.
 36. Tutkimusohjelma kalojen liikkumisen selvittämisestä Jämsänkosken UPM-Kymmenen kalliotunnelissa, Keski - Suomen TE - keskus; 1999.
 37. Puolakankosken monitoimikanavan yleis- ja rakennesuunnitelma yhteistyössä Voimarakenne Oy:n kanssa, Kaakkois - Suomen ympäristökeskus; 1999.
 38. Muhosjokisuun pohjapadon veneväylä/kalatien rakennesuunnitelma yhteistyössä Voimarakenne Oy:n kanssa, Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskus; 1998.
 39. Ähtävänjoen Kaarehaaran kalatie/veneväylän yleissuunnitelma, Kokkolan Vesi- ja Ympäristöpiiri; 1994.
 40. Mustionjoen Billnäsin ja Åminneforsin kalateiden toiminnallinen suunnitelma yhteistyössä Voimarakenne Oy:n kanssa, Karjaan kaupunki; 1996.
 41. Myllykosken Borland- tyyppisen kalatien yksityiskohtainen suunnitelma, Myllykosken kalatiehankkeen projektiryhmä; 1994.
 42. Isohaaran kalatie, Yliopiston kalatiesuunnitteluryhmän jäsenenä, Keminmaan kunta; 1992.

© EcoRiver Oy 2019 - Puh. (08) 517 006 - ecoriver@ecoriver.fi