etusivu .:. palvelut .:. tuotekehitys .:. referenssit .:. linkit .:. yhteystiedot

Tuotekehitys - Energian talteenottava kalatieKalatien rakentaminen jo rakennettuun vesivoimalaitokseen on yleensä vaikeaa. Tähän on usein syynä voimalaitosten suuret putouskorkeudet ja tilan ahtaus. Lisäksi kalateiden käyttämä virtaama pienentää energiantuotantoa. Uuden innovaation pohjalta on kehitetty WayTop energian talteenottava kalatie. Kalatiessä on putkiturbiini, jonka kautta vesi johdetaan kalatiehen, jolloin yli 90% kalatien käyttämän veden virtausenergiasta saadaan talteen. Turbiini on välittömästi kalatien vieressä. Vesi johdetaan kalojen keräilyvaiheessa turbiinin puolelta kalatiehen, jolloin turbiinin koko virtaama voidaan käyttää kalojen houkuttelemiseen. Rakenteen ansiosta kalatien toimivuus paranee oleellisesti.WayTop kalatie koostuu kahdesta eri tasossa olevasta altaasta ja niitä yhdistävästä jyrkästä tai pystysuorasta yhdysputkesta. Kalatie toimii jaksottaisella sulutusperiaatteella ja automaattiohjauksella. Kalat houkutellaan sulutuksen ensimmäisessä vaiheessa keruualtaaseen ja edelleen painekammioon käyttäen turbiinin virtaamaa houkuttimena. Sulutuksen toisessa vaiheessa painekammion luukut suljetaan, jolloin nousutila täyttyy vedellä ja kalat pääsevät uimaan yläaltaaseen ja virtauksen houkuttelemana edelleen yläveteen. Kalojen poistuttua yläaltaan luukku suljetaan, nousuputki tyhjennetään ja vedenpinta lasketaan alaveden tasolle. Tämän jälkeen kalojen keräys painekammioon aloitetaan uudelleen. Painekammion ollessa suljettuna kalatie houkuttelee jatkuvasti kaloja keruualtaaseen.
© EcoRiver Oy 2019 - Puh. (08) 517 006 - ecoriver@ecoriver.fi